Salaojien säännöllinen tarkastus ja huolto: Vältä nämä 3 piilevää riskiä!

Meiltä onnistuu kaikenkokoiset salaoja- ja sadevesiremontit, niin omakotitaloihin kuin taloyhtiöillekin.
Jätä soittopyyntö, niin palaamme pikimmiten asiaan.

  Miksi salaojajärjestelmät tulee tarkastaa ja huoltaa säännöllisesti? 

  Koska samoin tavoin kuin muissa välttämättömissä remonteissa, mikäli salaojia ei huolleta tarpeeksi usein, koituu siitä vahinkoja, joiden kustannukset ovat moninkertaisia verrattuna säännölliseen tarkastukseen ja huoltoon. (Jos salaojia ei huolleta tarpeeksi usein, saattaa siitä aihteutua vahinkoja, joiden kustannukset ovat moninkertaisia verrattuna säännölliseen tarkastukseen ja huoltoon.)

  Salaojajärjestelmät ovat kovimmalla koetuksella kevät- ja syyssateiden aikana sekä poikkeuksellisen sateisina kesinä. On erittäin tärkeää olla varma siitä, että salaojajärjestelmä toimii näinä aikoina moitteettomasti. 

  Huonokuntoisten salaojajärjestelmien 3 piilevää riskiä ovat:

  1. Maaperän kosteuden imeytyminen talon perustuksiin, aiheuttaen ennenaikaista rappeutumista ja routavaurioita.
  2. Kosteuden leviäminen talon rakenteisiin, aiheuttaen lahoamista sekä home- ja sienikasvustoja.
  3. Talon sisäilma on huonolaatuista ja terveydelle vaarallista

  Tämän vuoksi salaojat on tarkastettava vähintään viiden vuoden välein.

  Mitä tarkoittaa salaojajärjestelmän tarkastus?

  Salaojajärjestelmän tarkastus tarkoittaa sitä, että salaojaputket kuvataan siihen tarkoitetulla putkikameralla. Samalla tarkastetaan putkien korko verrattuna anturan alapintaan. Vähintään yhtä tärkeää on edellämainittujen toimenpiteiden lisäksi tutkia onko perustukseen asennettu kosteussulkua (esim. patolevy) ja minkälainen maa-aines on perustusta vasten sekä salaojaputkiston ympärillä. Näin kartoitetaan, onko salaojaremontti ajankohtaista suorittaa, ja vältetään asunnon perustusten vahingoittuminen.

  Miten salaojien kunto tarkistetaan?

  Salaojaputkien toimivuus pitää tarkastaa kuvaamalla, koska pelkästään kaivoihin katsomalla ei selviä itse putkiston kunto, joka tarkastuksessa on tarkoituksena. Kuvaamalla selviää ovatko putket painuneet notkolle ja onko putkisto ehjä. Monesti kuvaamalla selviää myös putkiston ympärillä oleva maa-aines, jos putkistoon on kulkeutunut veden mukana liian hienoa maa-ainesta (esim. hiekkaa).

  Mitä salaojien tarkistuksessa tulee huomioida?

  • Salaojaputkiston kunto
  • Onko perustuksen ja maan välissä kosteussulkua
  • Pihamaan profiilit (viettääkö se poispäin seinästä)
  • Seinänvierustan sekä putkiston ympärillä oleva maa-aines
  • Onko perustuksen vieressä kapillaarikatkoa

  Miksi salaojat kannattaa tarkastaa säännöllisesti?

  Vanhan salaojajärjestelmän laskennallinen käyttöikä on n. 30-35 vuotta. Jos tarkistuskaivoja ei ole, niin järjestelmän käyttöikä on pienempi. Edellä mainituista syistä salaojaputkiston toimivuutta on syytä seurata säännöllisesti. Kun putkistoa tarkastetaan suositusten mukaisesti, voidaan sillä ehkäistä mahdollisten salaojajärjestelmän vaurioista syntyvien kosteusongelmien syntyminen.

  Miten usein salaojien tarkastus kannattaa tehdä?

  Koska vanhan salaojajärjestelmän laskennallinen käyttöikä on n. 30-35 vuotta ja salaojat alkavat olemaan käyttöiän päässä, niin niiden toimivuutta olisi erittäin suositeltavaa tarkastella säännöllisesti. Salaojat kannattaa tarkastaa vähintään viiden vuoden välein, jotta pysytään ajan tasalla siitä, missä kunnossa talosi salaojat ovat ja onko salaojien kunto mennyt huonompaan päin.

  Miten salaojien tarkastus kannatta tehdä?

  Tarkastus kannattaa toteuttaa ammattilaisten toimesta, jolloin kaikki salaojajärjestelmään liittyvät asiat otetaan varmasti huomioon.

  Miksi salaojaputken toimivuutta ei kannata tarkastaa itse?

  Salaojaputkiston toimivuutta on mahdotonta tarkastaa ilman asianmukaisia välineitä, kuten putkikameraa. Vaikka asianmukaiset välineet löytyisi, harva ymmärtää tai osaa tarkastaa juuri niitä oleellisia asioita jotka vaikuttavat salaojajärjestelmän toimivuuteen ja kuntoon. Erittäin monella on harhaanjohtava käsitys siitä, että salaojaputkiston toimivuuden voi tarkastaa kaatamalla vettä kaivoon ja seuraamalla virtaako vesi seuraavaan kaivoon.

  Salaojien huoltaminen ja ylläpito

  Salaojajärjestelmää on syytä tarkastaa säännöllisesti, ja tarvittassa myös huoltaa. Nykyaikaisia salaojia voi myös huuhdella siihen tarkoitetulla kalustolla.

  Miksi vanhan salaojajärjestelmän huuhtelussa piilee riskejä?

  Vanha salaojaputkisto on lähes poikkeuksetta ns. peltosalaojaputkea, jossa on todella ohut seinämäpaksuus. Kun salaojat huuhdellaan vedellä, se tehdään suurilla paineilla. Tällöin käy usein niin, että vanhan salaojaputkiston ohut ja hauras seinämä rikkoontuu.

  Miksi salaojien huuhtelu itse ei kannata?

  Salaojien huuhtelu täytyy tehdä oikeilla välineillä, joita tuskin kenenkään varaston hyllyltä löytyy. Salaojia ei myöskään voi huuhdella puutarhaletkulla, koska huuhtelussa täytyy olla riittävän suuri paine, jotta putkien tukkeumat saadaan avattua.

  Yhteenveto

  Salaojat tulee tarkastaa, huoltaa, ylläpitää ja mahdollisesti remontoida, jotta vältetään maaperän pehmentyminen, perustuksen pilaantuminen sekä sisäilmaongelmat.

  Mikäli salaojiasi ei ole koskaan tarkastettu tai viime kerrasta on aikaa, niin otathan nämä asiat huomioon:

  • Minkä ikäinen salaojajärjestelmä talossasi on ja milloin se on tarkastettu?
  • Onko salaojaputkiston tarkistuskaivoja asennettu?
  • Johtavatko sadevedet riittävän etäälle perustuksista? (ei saa missään nimessä johtaa salaojakaivoon)
  • Onko perustuksen ja maa-aineksen välissä kosteussulkua?
  • Minkälaiset maanpinnan profiilit ovat talon vierustalla?

  Salaojat tulisi tarkistaa ammattilaisen toimesta vähintään viiden vuoden välein.

  Salaojatecilta maksuton tilannekatsaus

  Salaojien kuvaukset voivat olla kuluttajille hintavia, jopa 2000 euroa. Me Salaojatecilla tarjoamme maksuttoman kartoituskäynnin, jossa saat heti tietää salaojajärjestelmäsi kunnon. Käymme kanssasi läpi muun muassa:

  • Onko salaojajärjestelmä toimiva kokonaisuus
  • Missä kunnossa salaojaputket ovat
  • Minne sadevedet on ohjattu

  Varaa ilmainen tilannekatsaus