Salaojat: 7 yleisintä kysymystä salaojista

Meiltä onnistuu kaikenkokoiset salaoja- ja sadevesiremontit, niin omakotitaloihin kuin taloyhtiöillekin.
Jätä soittopyyntö, niin palaamme pikimmiten asiaan.

  Miten salaojat toimivat? Haittaako, jos salaojia ei ole ollenkaan? Voinko asentaa salaojat itse?

  Oikein asennettuna salaojajärjestelmä pitää rakennuksen perustukset kuivina ja auttaa pitämään sisäilman raikkaana ja rakennuksen perustukset kunnossa. Olemme keränneet tälle sivulle 7 yleisintä kysymystä salaojiin liittyen.

  1. Mitä ovat salaojat, ja mikä on salaojien tarkoitus?

  Salaojat ovat maanpinnan alle asennettavia järjestelmiä, joiden tarkoitus on ohjata pintavettä pois talon perustuksista. Sade- ja sulamisveden liiallinen kertyminen talon perustuksiin saattaa aiheuttaa kosteusvaurioita ja niihin liittyviä ongelmia, joihin kannattaa puuttua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

  Kosteudesta aiheutuvat ongelmat voivat pahimmillaan olla terveydelle haitallisia, ja niiden pidempään jatkuessa voi koitua kalliiksi korjata jälkikäteen. Näihin kuuluu esimerkiksi talon rakenteiden heikentyminen ja home- sekä sisäilmaongelmat.

  Salaojat toimivat ohjaamalla vettä pois rakennuksen perusteilta ja johtamalla ne muualle, jossa ne imeytyvät tai kulkeutuvat pois. Niiden avulla voidaan siis varmistaa, että pintavesi ei aiheuta vahinkoa rakennukselle tai sen ympäristölle. Salaojitus siis auttaa varmistamaan, että rakennuksen perustukset säilyvät kuivina ja kestävinä, eikä vesivahinkoja ja muita kosteudesta aiheutuvia ongelmia pääse syntymään.

  2. Minkälaisia riskejä salaojien puutteellinen toiminta aiheuttaa?

  Salaojien puutteellinen toiminta voi aiheuttaa monenlaisia riskejä, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi talon ja sen ympäristön turvallisuuteen sekä kuntoon. Tässä on muutamia yleisiä riskejä, jotka voivat seurata, jos salaojia ei ole riittävästi tai ne eivät toimi kunnolla:

  Rakennuksen homehtuminen

  Kun pintavedet valuvat talon perustuksiin ja seinärakenteisiin, ne voivat aiheuttaa homeen ja bakteerien kasvua sekä vaurioita rakennuksen pintoihin ja perustuksiin. Tämä voi johtaa talon sisäilman laadun heikentymiseen ja homeen aiheuttamiin terveysongelmiin.

  Maaperän painuminen

  Pintavesi voi kertyä maaperään ja aiheuttaa maan liikkumista ja sen myötä rakenteiden heikkenemistä. Tämä voi johtaa taloa tukevien rakenteiden vaurioitumiseen, ja talon perustukset voivat upota syvemmälle maaperään.

  Pohjaveden nousu

  Kun pintavesi ei pääse salaojien kautta pois maaperästä, se voi aiheuttaa pohjaveden nousun talon perustuksiin. Tämä voi johtaa sisätiloissa esiintyvään kosteuden kasvuun ja mahdollisiin vaurioihin talon rakenteissa. Tämä riski on erityisen suuri taloissa, joissa on kellari.

  Sadeveden päätyminen rakenteisiin

  Ilman toimivia salaojia, sadevesi voi päätyä maanpinnan kautta rakennukseen ja aiheuttaa vakavia vaurioita. Tämä voi johtaa esimerkiksi veden vuotamiseen sisätiloihin ja veden aiheuttamiin vaurioihin rakenteille sekä huonekaluille.

  Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä riskeistä, joita voi seurata, jos salaojia ei ole tai ne eivät toimi kunnolla. On erittäin tärkeää, että salaojat suunnitellaan ja rakennetaan oikein, jotta ne toimivat tehokkaasti. 

  3. Milloin salaojia tarvitaan?

  Salaojia tarvitaan, jos rakennuksen tontilla ilmenee ongelmia pintavesien hallinnassa. Tämä tarkoittaa, että maanpinnan ympärillä oleva vesi ei imeydy maahan riittävän tehokkaasti ja vesi jää imeytymään rakennuksen välittömään läheisyyteen. Tämä voi johtaa erilaisiin ongelmiin, kuten maan rakenteen rapautumiseen, rakennuksen perustusten vaurioitumiseen tai homeen muodostumiseen rakennuksen sisällä.

  Salaojat tarvitaan erityisesti silloin, jos tontti on luonnostaan kallioista tai maaperä on savea. Tällaisessa maaperässä pintavesi ei imeydy maahan helposti ja se saattaa jäädä maa-alueelle valumaan. Myös tontit, joilla on suuri määrä betonia tai asfalttia, voivat tarvita salaojia, koska ne estävät veden imeytymisen maahan.

  Yleisesti ottaen, jos rakennuspaikalla on merkkejä pintavesiongelmista, kuten sadeveden hidas imeytyminen talon ympäristössä tai maan rakenteen rapautuminen, tarvitaan salaojia. Salaojien asentaminen aikaisessa vaiheessa on tärkeää, jotta välttyy mahdollisilta ongelmilta tulevaisuudessa.

  4. Onko tilanteita, jolloin salaojia ei tarvita?

  Kyllä. Salaojia ei tarvita silloin, jos maanpinnan ja rakennuksen perustusten välissä on riittävästi kuivaa hiekkaa tai savea, joka pystyy pitämään vettä poissa perustuksista. Tällöin pintavesi ei pääse aiheuttamaan vahinkoa rakennuksen perustuksiin. Tämä on yleisesti ottaen totta vain kuivilla alueilla tai mailla, joilla maanpinnan kuivuminen on nopeaa. Myös rakennukset, jotka sijaitsevat hyvin kallioisilla alueilla, eivät yleensä tarvitse salaojia, sillä kalliot toimivat usein luonnollisena salaojana ja suojaavat perustuksia pintavesiltä. On kuitenkin huomattava, että jokainen tapaus on yksilöllinen ja tarvittaessa on suositeltavaa kääntyä asiantuntijan puoleen ennen salaojien asentamatta jättämistä.

  On yleistä, että vanhemmissa, etenkin ennen 90-lukua rakennetuissa taloissa ei ole salaojia. Tällöin on tärkeää tarkastaa, miten sadevedet imeytyvät pihalla. Jos talon perustusten lähistö kuivuu nopeasti eikä talon sisäilmassa ole havaittu ongelmia, salaojien asentaminen ei ole välttämätöntä.

  5. Voinko asentaa salaojat itse?

  Salaojat on mahdollista asentaa itse. Asentamalla salaojat itse on mahdollista säästää rahaa, mutta se edellyttää tietämystä ja taitoa salaojien asennuksesta. Huolellinen suunnittelu ja oikeiden tarvikkeiden valinta ovat avainasemassa onnistuneessa salaojien asennuksessa. Salaojien asentaminen ei ole pelkästään kaivamista ja putkien asentamista maahan, vaan myös salaojien toiminnan varmistaminen tulevaisuudessa. On tärkeää ottaa huomioon kaikki tekijät, kuten salaojien sijainti, salaojien kaltevuus, salaojien koko ja putkien liittäminen.

  Mikäli sinulla ei ole tarvittavaa tietämystä, taitoa tai kalustoa, salaojien asentaminen itse saattaa johtaa virheisiin ja laadun heikkenemiseen, mikä puolestaan voi johtaa vakaviin ongelmiin ja kustannuksiin tulevaisuudessa. Esimerkiksi virheellisesti asennetut salaojat eivät toimi oikein ja voivat aiheuttaa vesivahingon talolle.

  Jos haluat varmistaa, että salaojat asennetaan oikein, on erittäin suositeltavaa käyttää ammattilaista. Ammattilainen voi varmistaa, että salaojat toimivat tehokkaasti ja että niiden asennus on toteutettu laadukkaasti. Ammattilainen voi myös tarjota tukea ja neuvoja salaojien suunnittelussa ja tarvikkeiden valinnassa.

  6. Kuinka salaojia huolletaan?

  Salaojat vaativat huoltoa, jotta kotisi pysyy turvallisena ja terveenä. Huolellinen huolto auttaa välttämään vauriot ja ongelmat, jotka voivat aiheutua salaojien puutteellisesta toiminnasta. Tärkeimmät asiat salaojien huollossa ovat seuraavat:

  Tarkista salaojien kunto ja toiminta säännöllisesti

  Salaojien tulee olla puhtaita ja vapaana roskista, jotta ne voivat toimia tehokkaasti. Salaojien toimintaa voidaan tutkia juoksuttamalla vettä letkulla ylimpään salaojien tarkastuskaivoon, ja katsoa, että vettä ei kerry salaojajärjestelmään.

  Huolehdi salaojien ympäristöstä

  Salaojien ympäristöllä on suuri vaikutus niiden toimintaan. Pidä ympäristö puhtaana ja varmista, että salaojien ympärillä ei ole roskia tai kasveja, jotka voivat estää veden virtaamisen salaojiin ja niiden läpi.

  Puhdista salaojat tarvittaessa

  Mikäli salaojissa havaitaan tarkastusvaiheessa tukos ja veden pinta nousee tai vesi ei virtaa kahden tarkistuskaivon välillä, on salaojat syytä puhdistaa. Tukosta voi yrittää poistaa itse laskemalla vettä vesijohtopaineella käyttäen erikoissuulaketta letkussa. Varmin tapa on kuitenkin tilata paikalle ammattilainen, jolla on kuvaamiseen ja huuhteluun tarvittava kalusto. Salaojaverkosto kannattaa yleensä kuvata, jos siinä havaitaan toimintaongelmia. Mahdolliset kasviston juuret saadaan poistettua ainoastaan vaijerirassilla.

  7. Paljonko salaojitus maksaa?

  Salaojituksen hinta vaihtelee erilaisten tekijöiden, kuten remontin laajuuden, tarvittavien materiaalien määrän ja ammattilaisen tuntihinnan mukaan. Ilman tarkkaa arviota, on mahdotonta työlle mahdotonta antaa etukäteen tarkkaa hintaa.

  Tutustumalla tehtyihin työmaihin löydät oikeita hintaesimerkkejä toteuttamistamme salaoja- ja sadevesiremontteista. Voit myös ottaa meihin yhteyttä tarkemman hinta-arvion merkeissä.